อบรมภาษาอังกฤษ

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ณ ห้องประชุม สภ.แม่สอด จว.ตาก และห้องศปก.สภ.แม่สอด จว.ตาก
Visitors: 1,179,058