อบรมภาษา

21 มีนาคม 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด จว.ตาก  เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษกับอาจารย์ ตามโครงการอบรมภาษาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ห้องประชุม สภ.แม่สอด จว.ตาก (ส.2) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จว.ตาก

Visitors: 1,179,058