พัฒนา สภ.แม่สอด

29 มีนาคม 2556 พ.ต.อ.เอกราษฎร์ อินทร์ต๊ะสืบ ผกก.สภ.แม่สอด ให้ทุก แผนกงาน ดำเนินการพัฒนากิจกรรม 5 ส.ของแต่ละแผนก และพัฒนาห้อง One Stop Service ของ สภ.แม่สอด โดยจะเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ สภ.แม่สอด ( ส.2) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จว.ตาก

Visitors: 1,176,730