โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ต.อ.อกราษฎร์ อินทร์ต๊ะสืบ ผกก.สภ.แม่สอด จว.ตาก ได้นำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยได้ขุดบ่อเลี้งปลา , เลี้ยงกบ รอบบ่อเลี้ยงปลายังปลูกผักสวนครัวขึ้นอยู่เป็นแถวเรียงราย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการขุดบ่อเลี้ยงปลา คือสามารถนำพืชผักสวนครัว เช่น ตะไคร้ โหระพา มะกรูด ฯลฯ มาปลูกไว้รอบๆ บ่อได้ด้วย ซึ่งผักเหล่านี้นำไปบริโภคเองภายในครอบครัว ของข้าราชการตำรวจ สภ.แม่สอด เพื่อเป็นสวัสดิการและการดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Visitors: 1,179,162