ฝึกประจำสัปดาห์

10 ธันวาคม 2556 พ.ต.อ.เอกราษฎร์ อินทร์ต๊ะสืบ ผกก.สภ.แม่สอด ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันฝึกตามแบบยุทธวิธีตำรวจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังวินัย ทบทวนระเบียยุทธวิธีการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความพร้อมในการรับใช้และบริการประชาชน ณ ลานฝึกหน้า สภ.แม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จว.ตาก

Visitors: 1,179,058