ประชุม คณะกรรมการ กต.ตร.

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.สภ.แม่สอด ได้จัดประชุมคณะกรรมการ กต.ตร. เพื่อให้ข้อเสนแนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของ สภ.แม่สอด จว.ตาก ณ ห้องประชุม สภ.แม่สอด

Visitors: 1,181,274