รดน้ำขอพร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 พ.ต.อ.จำแรง สุดใจ ผกก.สภ.แม่สอด , พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ศรีทัน ผกก.สภ.พะวอ , พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ ผกก.สภ.แม่ระมาด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมสรงน้ำพระและ รดน้ำขอพร นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด และร่วมรดน้ำขอพร พ.ต.อ.จำแรง สุดใจ ผกก.สภ.แม่สอด เนื่องในวันสงกรานต์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยให้กำลังพลในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานรักษาประเพณีไทย เสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ และยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และขึ้นปีใหม่ไทย ณ บ้านพักนายอำเภอแม่สอด จว.ตาก

Visitors: 1,181,234