ประชุม กต.ตร.

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการตำวจ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ติดตาม และรับร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม สภ.แม่สอด

Visitors: 1,177,051