ตรวจสุขภาพปะจำปี 2561

วันนี้ 7 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 07.00-10.00 น. โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจสังกัด สถานีตำรวจภูธรแม่สอด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก

Visitors: 1,181,234