ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Perfermance Auditing : P)

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้เดินทางมาปิดสรุปผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Perfermance Auditing : P) เรื่องผลการดำเนินการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจที่ สภ.แม่สอด โดยมี พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก, พ.ต.อ.ณรงค์ ถัดทะพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก รรท.ผกก.สภ.แม่สอด และข้าราชการตำรวจ สภ.แม่สอด เข้าร่วมประชุมรับทราบผลการตรวจสอบ และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมี พ.ต.อ.เผชิญ ตัณศิริ ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6, พ.ต.ท.หญิง อรพิน อุปคำ สว.ตม.ตาก เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ณ ห้อง ศปก.สภ.แม่สอด

Visitors: 1,179,058