เข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. พันตำรวจเอกสุพล ร่วมสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตาก ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Visitors: 1,179,159