เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันนี้ ( 15 ต.ค.2562) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.สุพล ร่วมสุข ผกก.สภ.แม่สอด  พ.ต.ท.ชาญชัย วีระ สว.อก.สภ.แม่สอด , พ.ต.ท.ศรายุ ดีมั่น สวป.สภ.แม่สอด พร้อมด้วย  ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.แม่สอด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมสวดมนต์ กล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ  ตรวจเครื่องแบบ  ตรวจทรงผม  และฝึกแถวตามแบบฝึกพระราชทาน พร้อม  ทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยให้ปฏิบัติและยึดถือตามระเบียบ กฎหมาย   ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต      มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของ    ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด       ณ สภ.แม่สอด จว.ตาก

Visitors: 1,181,273