ประชุม กต.ตร.สภ.แม่สอด

วันนี้ ( 22 ต.ค.2562) เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอกสุพล ร่วมสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ(กต.ตร.สภ.แม่สอด) ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
            1.) เพื่อร่วมปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาสะท้อนจากประชาชน
            2.) ข้อร้องเรียนของประชาชน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
            3.) การแจ้งข่าวสารด้านอาชญากรรมต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลนำมาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไข
          นายนิยม ไวยรัชพานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ (กต.ตร.สภ.แม่สอด)ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นแต่ละสายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก

          และในเวลาประมาณ 15.30 น.นายนิยม ไวยรัชพานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ (กต.ตร.สภ.แม่สอด) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ออกตรวจพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจรในเวลาเร่งด่วน เพื่อนำไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและนำไปสู่การแก้ไข เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ต่อประชาชนในการสัญจร ต่อไป

Visitors: 1,176,831