ประชุมติดตามสถานการณ์

วันนี้ (12 ก.พ.2563) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผบก.ภ.จว.ตาก, พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก , พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ เป็กทอง รอง ผบก.ภ.จว.ตาก , พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก , หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ตาก ทุกแห่ง, ผู้แทน ชป.ศปสก.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (บก.ทล., บช.ตชด., สตม.) และผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบด้วย นายอำเภอแม่สอด, ด่านศุลกากรแม่สอด, สำนักงานพาณิชย์ จว.ตาก, กรมวิชาการเกษตร จว.ตาก, กอ.รมน.รับผิดชอบพื้นที่ จว.ตาก, คณะกรรมการ กต.ตร.ภ.จว.ตาก และคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.แม่สอด ได้ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ (สบ9) ตร./ ผอ.ศปสก.ตร. เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบขนย้าย นำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฏหมาย (ศปสก.ตร.) ณ สภ.แม่สอด โดยผู้แทนแต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติ สถานการณ์ ตลอดจนหารือและเสนอแนะแนวทางการป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าและขนย้ายสินค้าเกษตรโดยผิดกฏหมาย

Visitors: 1,181,263