Social Distancing

วันนี้ ( 1 เม.ย.2563 ) ว่าที่ พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สภ.แม่สอด จว.ตาก ได้สั่งการให้ชุด Local Cat สภ.แม่สอด จว.ตาก ออกปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ Social Distancing โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ถึงการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการทำงานอยู่ที่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส COVID 19 บริเวณที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด ,ร้านสะดวกซื้อ , ห้างสรรพสินค้า และร้านค้า

Visitors: 1,179,159