มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2563 เวลา 10.00 น.ว่าที่ พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สภ.แม่สอด จว.ตาก มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร จำนวน 4 แห่ง
1.) โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จว.ตาก
2.) โรงเรียนบ้านธงชัย ม.7 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จว.ตาก
3.) โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ หมู่ 5 หมู่บ้านผาโด้ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จว.ตาก
4.) โรงเรียนบ้านญาณวิศิษฎ์ ม.5 บ้านเลโคะ ต.พะวอ อ.แม่สอด จว.ตาก

Visitors: 1,176,838