กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2563 เวลา 08.30 น. ว่าที่ พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สภ.แม่สอด จว.ตาก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดชุดร่วมพิธี ชุดที่ 5 ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธี

Visitors: 1,181,263