พัฒนาสถานที่

พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สภ.แม่สอด ได้พัฒนาสถานที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด ตามแนวนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการในสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ได้รับความสะดวกในการจอดรถ และเพื่อใช้เป็นลานการทำกิจกรรมต่างๆ

Visitors: 1,179,159