ประชุมผู้ประกอบการสถานบริการ

เมื่อวันที่ (8 ก.ย.2563) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สภ.แม่สอด ได้เชิญผู้ประกอบการสถานบริการในพื้นที่ 18 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ว่าการ อ.แม่สอด, สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สอด, สรรพสามิต อ.แม่สอด, เทศบาลนครแม่สอด, เทศบาลตำบลท่าสายลวด, อบต.พระธาตุผาแดง, อบต.แม่ปะ และ อบต.แม่กาษา มาร่วมประชุมเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.สถานบริการฯ, พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมในบริเวณสถานบริการและการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.แม่สอด

Visitors: 1,179,162