ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สภ.แม่สอด ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.แม่สอด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ศปก.ชั้น 2 สภ.แม่สอด โดยมีการเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.แม่สอด จำนวน 10 ท่าน มาแนะนำตัวในที่ประชุมและร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการในการร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และร่วมสนับสนุนในกิจการตำรวจต่างๆ ของ สภ.แม่สอด พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด และทางหลวงชนบท) มาร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการสภาพจราจรติดขัดในพื้นที่ อ.แม่สอด, มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน และการติดตั้งกล้อง CCTV ตามทางแยกต่างๆ ในพื้นที่ อ.แม่สอด จว.ตาก ต่อคณะกรรมการซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา

Visitors: 1,179,159