ประชุมประจำเดือน

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สภ.แม่สอด ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำเดือน ธ.ค.63 แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.แม่สอด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภ.แม่สอด โดยมีข้อกำชับให้ข้าราชการตำรวจเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.63 , การเตรียมความพร้อมการในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.สมศักดิ์ เกตุสาคร สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด ไปศึกษากฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (อบจ. และ ส.อบจ.) ประจำปี 2563 มาถ่ายทอดให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบ และการเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจช่วง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ใกล้จะถึง พร้อมทั้ง นำข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาของ ภ.จว.ตาก และ ภ.6 มาถ่ายทอดให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

Visitors: 1,179,057